Jak korzystnie ubezpieczyć samochód w firmie Ergo Hestia

Ubezpieczenia komunikacyjne są oferowane przez wszystkie duże firmy ubezpieczeniowe. W Polsce obowiązkowa jest polisa OC, natomiast pozostałe usługi są wybierane przez osoby, które chcą uzyskać rozszerzony zakres ubezpieczenia. Jednym z towarzystw ubezpieczeniowych wartych uwagi jest Ergo Hestia. Firma działa od początku lat 90. i ciągle zyskuje nowych klientów.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi posiadać każdy kierowca w naszym kraju. Chroni ono przed finansowymi skutkami kolizji lub wypadku na drodze w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona jest sprawcą zdarzenia. Może się to zdarzyć każdego dnia podczas jazdy autem, dlatego brak polisy OC może skutkować nałożeniem kary przez UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ergo Hestia umożliwia zabezpieczyć w dodatkowy sposób na przykład na wypadek kradzieży, nagłej awarii lub konieczności holowania pojazdu do warsztatu naprawczego.

Dobrowolne ubezpieczenia auta

Ergo Hestia oferuje dodatkowe warianty ubezpieczenia, które przydają się po uszkodzeniu auta przez osoby trzecie lub po kradzieży. W takich sytuacjach należy mieć wykupioną polisę Autocasco, która działa nawet wtedy, gdy osoba ubezpieczona jest sprawcą zdarzenia. Możliwe jest też wykupienie ubezpieczenia NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów. Pozwala to na pokrycie kosztów leczenia urazów, do których może dojść podczas kolizji lub obsługi samochodu, na przykład, przy wsiadaniu i wysiadaniu. Warto dodać, że ochrona działa nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Odróżnia to ofertę firmy Ergo Hestia od wielu innych towarzystw ubezpieczeniowych.

Pomoc w trakcie podróży

Kolejna możliwość wsparcia to ubezpieczenie Car Assistance, czyli pomoc drogowa w podróży. W ramach tej usługi Ergo Hestia organizuje bezpłatną pomoc w razie nagłej awarii na drodze. Może to polegać na wynajmie samochodu zastępczego, dowiezieniu paliwa lub holowaniu auta do warsztatu. Ergo Hestia nie ogranicza tych możliwości i nie stosuje limitu kilometrów tak, jak wiele innych firm ubezpieczeniowych. W miarę możliwości pomoc może też polegać na skutecznej naprawie samochodu na miejscu zdarzenia.

Ergo Hestia zachowuje stałą sumę ubezpieczenia w całym okresie trwania ochrony. W związku z tym wysokość odszkodowania jest obliczana na podstawie wartości samochodu z dnia zawarcia umowy. Suma ubezpieczenia nie jest też zmniejszana po wypłacie odszkodowania. Są to korzyści dla kierowcy, które nie pozwalają przejść obojętnie obok oferty firmy.