Jak kształtują się ceny ubezpieczenia mieszkania

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się ubezpieczenie mienia, a dokładniej polisy mieszkaniowe. Dom, mieszkanie czy szeregówka stanowi niejednokrotnie nasz życiowy dobytek. Niektóre z nich kupowane czy budowane są za pieniądze z kredytu hipotecznego. Tak ważne jest więc stworzenie ochrony, która będzie dla nas finansową rekompensatą gdy ta nieruchomość ulegnie zniszczeniu częściowemu lub całkowitemu. Chcąc zawrzeć taką polisę, większa część społeczeństwa próbuje zorientować się w obecnych składkach, wpisując w wyszukiwarkę internetową “ubezpieczenie mieszkania cena”. Trzeba jednak zauważyć, że kwota konieczna do zapłaty za taką ochronę uzależniona jest od wielu czynników, których dopiero podanie umożliwia systemowi jej obliczenie.  Cena ubezpieczenia mieszkania sprawdzisz online.

Na jakiej podstawie obliczana jest składka polisy mieszkaniowej?

Cena polisy mieszkaniowej, tak jak zostało to już wspomniane powyżej uzależniona jest od wielu czynników. Konieczne jest więc wskazanie:

– Lokalizacji nieruchomości;

– Powierzchni całkowitej;

– Rodzaju nieruchomości (czy jest to mieszkanie, czy dom. Szeregówkę wpisuje się w dom lub mieszkanie, co uzależnione jest od tego czy jest to wydzielony np. jedynie dół, czy całościowy segment);

– Rok budowy domu lub bloku;

– Czy w domu prowadzona jest działalność gospodarcza? (jeżeli tak, to nie może ona przekraczać 50% powierzchni nieruchomości, bowiem jeżeli tak jest, wówczas ochronę stwarza się na polisie firmowej, nie typowo mieszkaniowej przeznaczonej dla osób prywatnych);

– Jeżeli jest to dom, musimy wskazać czy jest to konstrukcja palna, czy nie palna (budynki palne również są objęte ochroną, ale ryzyko wystąpienia np. pożaru jest znacznie większe, dlatego też składki są dużo wyższe); oraz jakie jest pokrycie dachu (np. blacha, blacho dachówka); 

– Zakres ubezpieczenia: mury, stałe elementy, ruchomości domowe. Można tutaj wskazać również inne przedmioty, jak np. altanki, garaże, inne budynki znajdujące się na posesji, a niektóre firmy oferują nawet ochronę roślinności czy oczek wodnych; 

– Sumy ubezpieczenia. 

Od jakiej kwoty można ubezpieczyć dom?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zazwyczaj kilka możliwych wariantów ochrony. Od tej podstawowej, gdzie w zakres wchodzą wybrane ryzyka żywiołowe, np. jedynie ochrona od pożaru, powodzi, zalania czy huraganu, aż do kompleksowej ochrony, nazywanej All Risk (włączone są w nią wszystkie ryzyka, które nie stanowią wyłączenia od odpowiedzialności zgodnie z OWU).

Analizują różne oferty, można stwierdzić, iż w podstawowej wersji, przy naprawdę minimalnych SU możliwość ochrony zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych na rok. Górna granica nie jest wskazana. Trzeba jednak pamiętać, że dom/mieszkanie warto ubezpieczać tak, aby w razie wystąpienia szkody możliwe było odbudowanie jego lub faktyczne naprawienie i doprowadzenie do stanu sprzed szkody.